Aseantpa


You are here

ข่าวในประเทศไทย

'บีทีเอส'สั่งลงโทษวินัย จนท.บกพร่อง

บีทีเอส สั่งลงโทษวินัย จนท.บกพร่องปล่อยฝรั่งถือลูกโป่งขึ้นรถไฟฟ้า ระบุเห็นใจพร้อมเยียวยาครอบครัวฝรั่งถูกทำร้าย แต่ คดีความให้เป็นหน้าที่ ตร.นายอาณัติ อาภาภิรม กก.บห. บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า จากคลิปพบว่าเหตุการณ์เกิดหลายที่ หลายมุม โดยฝรั่งไปงานจบโรงเรียนของลูก และมาขึ้่นรถที่สถานีสุรศักดิ์ พนักงานของเราอาจจะไม่เห็นลูกโป่งที่ถือมา และไปขึ้นรถต่อที่สยาม ไปพร้อมพงษ์ ช่วงขากลับนายสถานี และรปภ.เห็นฝรั่งถือลูกโป่งมา 4-5 ใบ

Read more...

การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไทย

ในบทความครั้งที่แล้ว ผมได้วิเคราะห์ถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผมได้อธิบายว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งและอะไรคือจุดอ่อนของประเทศไทย และได้สรุปว่าเรายังขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเข้าเป็นสมาชิกของ AEC สำหรับบทความนี้ ผมจะเสนอแนวคิดการเตรียมพร้อมของไทยในการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผมได้นำเสนอในงานเสวนาเรื่อง การสร้างองค์กรแห่งความสุข" Happy Workplace ในยุค 3.0” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่

Read more...

ไทยพร้อมหนุนลาวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 เร่งขยายสะพาน มิตรภาพแห่งใหม่-สร้างมาตรการป้องกันหมอกควัน

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่โรงแรมลาวพลาซ่ากรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวได้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ อาวุโสหรือเอสโอเอ็มในคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือหรือเจซีไทย-ลาว ครั้งที่ 17 โดยประเทศลาวในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมมีนายบุนเกิดสังสมสักผู้ช่วยรมว.ต่าง ประเทศลาวเป็นประธานคณะเจซีฝ่ายลาวส่วนฝ่ายไทยมีนายเฉลิมพลทันน์จัตรรองปลัด กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะเจซีฝ่ายไทยทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะแบ่งการหารือออกเป็น 3 กลุ่มย่อยได้แก่การเมืองและความมั่นคงสังคมและความร่วมมือต่างๆและด้าน เศรษฐกิจโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คนพร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยและลาวให้ความสนใจการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างมาก

Read more...

ความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : จุดแข็งและจุดอ่อน

ประเทศไทยกำลังเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศความตื่นตัวในสังคมไทยเกี่ยวกับ AEC ยังมีอยู่น้อยมาก การพยายามทำความเข้าใจถึงผลกระทบของ AEC และการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ยังจำกัดอยู่เฉพาะผู้ประกอบการเพียงบางกลุ่ม

Read more...

นายกฯแคนาดาเยือนไทย 22-24มี.ค.นี้

นายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนไทย 22-24มี.ค.นี้ เพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในโอกาสฉลองครบ 50 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ 2 ประเทศ นายสตีเวน ฮาร์เปอร์ นายกรัฐมนตรีแคนาดาจะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคมนี้ ตามคำเชิญ ของนายกรัฐมนตรี และในโอกาส ครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา

Read more...

Page 4 of 6

ASEAN TRADE PROMOTION ASSOCIATION | Address: FORUM TOWER 12-C2 FLOOR 184/21 RATCHADAPISEK R.HUAYKWANG BANGKOK10310 | Telephone: +662-276–6516 | Fax: +662-276-6513 | Email: service@aseantpa.com